Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Wyniki konkursu

Warszawa, 12 października 2023 r.

Sąd Konkursowy w składzie:

 • arch. Marek Dunikowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), SARP Oddział Kraków
 • dr Jarosław Sellin – Członek Sądu Konkursowego,
 • Wojciech Kolarski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • prof. Błażej Ostoja Lniski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Marlena Happach – Członek Sądu Konkursowego, nieobecna
 • Weronika Piwarska – Członek Sądu Konkursowego, obecna
 • Jan Edmund Kowalski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • Robert Bernisz – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Mateusz Świętorzecki – Sędzia Referent, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski SARP
 • arch. Jacek Lenart – Członek Sądu Konkursowego, obecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Szczecin
 • arch. Zbigniew Maćków – Członek Sądu Konkursowego, obecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Wrocław
 • Sekretarz Konkursu – arch. kraj. Marek Szeniawski, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski
 • Asystent Sekretarza Konkursu – arch. kraj. Rafał Mroczkowski, nieobecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski

Biegli Sądu Konkursowego:

 • prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Adam Niemczewski – Szef Kancelarii Senatu RP,
 • Tobiasz Bocheński – Wojewoda Mazowiecki,
 • Magdalena Grabarczyk – Radczyni Prawna Spółki Pałac Saski sp. z o.o.,
 • arch. Magdalena Chrzanowska, obecna 
  biegła z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.
 • arch. Zuzanna Lis, obecna
  biegła z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.
 • arch. Grzegorz Pyzikiewicz, obecny 
  biegły z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.

dokonał, zgodnie z Regulaminem konkursu, oceny 5 Prac konkursowych złożonych przez Uczestników zakwalifikowanych do II Etapu konkursu. Po przeprowadzonych dyskusjach i ocenie, zgodnie z kryteriami i w kolejnych głosowaniach, Konkurs został rozstrzygnięty następująco:

I NAGRODA w kwocie 300 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie 
z wolnej ręki została przyznana pracy oznaczonej kodem 116, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 003);

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

WXCA Group Sp. z o.o.
ul. Bracka 18 lok.62
00-028 Warszawa

II NAGRODA  w kwocie 200 000,00 zł brutto i została przyznana pracy oznaczonej kodem 115, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 008;

UCZESTNIK WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

FS&P ARCUS Sp. z o.o.
ul. Abrahama 12 lok. XI
03-982 Warszawa

K. Ingarden, J. Ewý Architekci Sp. z o.o.
ul. Grabowskiego 5/3
31-126 Kraków

Asman Pieniężny Architekci sp. z o.o.
ul. Międzyparkowa 4A 
00-208 Warszawa

III NAGRODA w kwocie 100 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 112, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 006;

UCZESTNIK WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

LAN
47 rue Popincourt
75011 Paryż
Francja

P2PA Sp. z o. o.
Rynek 25 
50-101 Wrocław

WYRÓŻNIENIE  w kwocie 50 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 114, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 009;

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

PIOTR PŁASKOWICKI ARCHITEKT
ul. Wąchocka 1L
03-934 Warszawa

WYRÓŻNIENIE  w kwocie 50 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 119, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 001.

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 
Siedziba: ul. Burszytnowa 8/19; 20-576 Lublin
Adres do korespondencji: Aleja Róż 8/5, 00- 56 Warszawa

Kierownik Zamawiającego zatwierdził wyniki Konkursu.

UWAGA: Sąd Konkursowy zapoznając się Pracami konkursowymi, zarówno w wersji elektronicznej jaki wersji fizycznej („papierowej”) i dokonując ich oceny, posługiwał się numerami nadanymi przez Sekretarza Konkursu (utajnienie Prac konkursowych). 

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu