Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Nagrody

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 700 000, 00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 2.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne
    1. I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 300 000,00 zł brutto;
    2. II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 200 000,00 zł brutto;
    3. III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 100 000,00 zł brutto.
    4. Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień w wysokości 50 000, 00 zł brutto każda.
  2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).