Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Aktualności

13.10.2023

Wyniki konkursu

Warszawa, 12 października 2023 r.

Sąd Konkursowy w składzie:

 • arch. Marek Dunikowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), SARP Oddział Kraków
 • dr Jarosław Sellin – Członek Sądu Konkursowego,
 • Wojciech Kolarski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • prof. Błażej Ostoja Lniski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Marlena Happach – Członek Sądu Konkursowego, nieobecna
 • Weronika Piwarska – Członek Sądu Konkursowego, obecna
 • Jan Edmund Kowalski – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • Robert Bernisz – Członek Sądu Konkursowego, obecny
 • arch. Mateusz Świętorzecki – Sędzia Referent, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski SARP
 • arch. Jacek Lenart – Członek Sądu Konkursowego, obecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Szczecin
 • arch. Zbigniew Maćków – Członek Sądu Konkursowego, obecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Wrocław
 • Sekretarz Konkursu – arch. kraj. Marek Szeniawski, obecny
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski
 • Asystent Sekretarza Konkursu – arch. kraj. Rafał Mroczkowski, nieobecny 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski

Biegli Sądu Konkursowego:

 • prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Adam Niemczewski – Szef Kancelarii Senatu RP,
 • Tobiasz Bocheński – Wojewoda Mazowiecki,
 • Magdalena Grabarczyk – Radczyni Prawna Spółki Pałac Saski sp. z o.o.,
 • arch. Magdalena Chrzanowska, obecna 
  biegła z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.
 • arch. Zuzanna Lis, obecna
  biegła z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.
 • arch. Grzegorz Pyzikiewicz, obecny 
  biegły z ramienia Pałac Saski sp. z o.o.

dokonał, zgodnie z Regulaminem konkursu, oceny 5 Prac konkursowych złożonych przez Uczestników zakwalifikowanych do II Etapu konkursu. Po przeprowadzonych dyskusjach i ocenie, zgodnie z kryteriami i w kolejnych głosowaniach, Konkurs został rozstrzygnięty następująco:

I NAGRODA w kwocie 300 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie 
z wolnej ręki została przyznana pracy oznaczonej kodem 116, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 003);

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

WXCA Group Sp. z o.o.
ul. Bracka 18 lok.62
00-028 Warszawa

II NAGRODA  w kwocie 200 000,00 zł brutto i została przyznana pracy oznaczonej kodem 115, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 008;

UCZESTNIK WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

FS&P ARCUS Sp. z o.o.
ul. Abrahama 12 lok. XI
03-982 Warszawa

K. Ingarden, J. Ewý Architekci Sp. z o.o.
ul. Grabowskiego 5/3
31-126 Kraków

Asman Pieniężny Architekci sp. z o.o.
ul. Międzyparkowa 4A 
00-208 Warszawa

III NAGRODA w kwocie 100 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 112, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 006;

UCZESTNIK WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

LAN
47 rue Popincourt
75011 Paryż
Francja

P2PA Sp. z o. o.
Rynek 25 
50-101 Wrocław

WYRÓŻNIENIE  w kwocie 50 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 114, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 009;

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

PIOTR PŁASKOWICKI ARCHITEKT
ul. Wąchocka 1L
03-934 Warszawa

WYRÓŻNIENIE  w kwocie 50 000,00 zł brutto została przyznana pracy oznaczonej kodem 119, nadanym przez Sekretarza Konkursu (kod nadany przez EPK SARP – 001.

UCZESTNIK SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 
Siedziba: ul. Burszytnowa 8/19; 20-576 Lublin
Adres do korespondencji: Aleja Róż 8/5, 00- 56 Warszawa

Kierownik Zamawiającego zatwierdził wyniki Konkursu.

UWAGA: Sąd Konkursowy zapoznając się Pracami konkursowymi, zarówno w wersji elektronicznej jaki wersji fizycznej („papierowej”) i dokonując ich oceny, posługiwał się numerami nadanymi przez Sekretarza Konkursu (utajnienie Prac konkursowych). 

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

26.10.2023

Wystawa prac konkursowych (II Etap)

Informujemy, że wystawa prac konkursowych (II Etap) w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, jest czynna w Pawilonie Wystawowym SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie do dnia 6 listopada br. (do godz.12.00), od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

18.10.2023

Dyskusja pokonkursowa

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że dyskusja pokonkursowa w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie odbędzie się w dniu 26 października br. (czwartek) o godzinie 12:00 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

Z poważaniem,
Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki:

28.09.2023

Ogłoszenie wyników

Szanowni Państwo, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa, jako Uczestników Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. Uroczystość będzie miała miejsce w Pawilonie Wystawowym SARP przy ulicy Foksal 2, w Warszawie, w dniu 12 października br. (czwartek) o godz. 12.00. Wydarzenie odbędzie się z udziałem Prezydenta RP. 

Ze względu na kontrolę bezpieczeństwa prosimy o przybycie do godz. 11.30. 

W związku z udziałem najwyższych władz państwowych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia  9 października br., do godz. 14.00, imiennej listy osób (maksymalnie 4 osoby) reprezentujących biuro projektowe. 

arch. kraj. Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki:

15.09.2023

Wyjaśnienia 3 do opracowań studialnych (II etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 3 do opracowań studialnych (II etap Konkursu) (pytanie nr 10/II).

Załączniki:

29.08.2023

Wyjaśnienia 2 do opracowań studialnych (II etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 2 do opracowań studialnych (II etap Konkursu) (pytania 8/II - 9/II).

Załączniki:

11.08.2023

Uzasadnienie kwalifikacji

Opublikowano uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikacji opracowań studialnych do II etapu konkursu

Więcej informacji »

11.08.2023

Wyjaśnienia 1 do opracowań studialnych (II etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 1 do opracowań studialnych (II etap Konkursu) (pytania 1/II - 7/II).

Załączniki:

04.08.2023

Informacja o wynikach I Etapu Konkursu

W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Sąd Konkursowy, w dniu 2 sierpnia br., oceny Opracowań studialnych, informujemy że do II etapu Konkursu zostali zakwalifikowani Uczestnicy konkursu/Autorzy Opracowań studialnych oznaczonych następującymi kodami – numerami nadanymi przez Elektroniczną Platformę Konkursową SARP.

 • 001
 • 003
 • 006
 • 008
 • 009

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki:

18.07.2023

Wyjaśnienia 24 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 24 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytani 53/I).

Załączniki:

17.07.2023

Wyjaśnienia 23 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 23 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 51/I - 52/I).

Załączniki:

17.07.2023

Wyjaśnienia 21 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 21 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 49/I).

Załączniki:

14.07.2023

Wyjaśnienia 22 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 22 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 50/I - 51/I).

Załączniki:

13.07.2023

Wyjaśnienia 20 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 20 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 47/I - 48/I).

Załączniki:

12.07.2023

Wyjaśnienia 19 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 19 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 45/I - 46/I).

Załączniki:

10.07.2023

Wyjaśnienia 18 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 18 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 42/I - 44/I).

Załączniki:

10.07.2023

Wyjaśnienia 17 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 17 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 38/I - 41/I).

Załączniki:

06.07.2023

Wyjaśnienia 16 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 16 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 36/I - 37/I).

Załączniki:

06.07.2023

Wyjaśnienia 15 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 15 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 35/I).

Załączniki:

05.07.2023

Wyjaśnienia 11 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 11 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 30/I).

Załączniki:

03.07.2023

Wyjaśnienia 14 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 14 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 33/I - 34/I).

Załączniki:

29.06.2023

Wyjaśnienia 13 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 13 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 32/I).

Załączniki:

28.06.2023

Wyjaśnienia 12 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 12 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 31/I).

Wyjaśnienie na Pytanie nr 30/I jest przygotowywane i zostanie dostarczone Uczestnikom konkursu niezwłocznie.

Załączniki:

27.06.2023

Aneks wyjaśnienia nr 8 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano aneks wyjaśnienia nr 8 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 25/I 4.).

Załączniki:

26.06.2023

Wyjaśnienia 10 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 10 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 29/I).

Załączniki:

20.06.2023

Wyjaśnienia 8 i 9 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 8 i 9 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 25/I i 26/I-28/I).

Załączniki:

15.06.2023

Wyjaśnienia 7 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 7 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 23/I - 24/I).

Załączniki:

14.06.2023

Wyjaśnienia 6 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 6 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 18/I - 22/I).

Załączniki:

13.06.2023

Wyjaśnienia 5 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 5 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytanie 17/I).

Załączniki:

07.06.2023

Wyjaśnienia 4 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 4 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 12/I do 16/I).

Załączniki:

05.06.2023

Wyjaśnienia 3 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 3 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 8/I do 11/I).

Załączniki:

01.06.2023

Wyjaśnienia 2 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 2 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 3/I do 7/I).

Załączniki:

31.05.2023

Wyjaśnienia 1 do opracowań studialnych (I etap Konkursu)

Opublikowano wyjaśnienia 1 do opracowań studialnych (I etap Konkursu) (pytania 1/I do 2/I).

Załączniki:

11.05.2023

Wyjaśnienia 10 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 10 treści Regulaminu Konkursu (pytanie nr 20).

Załączniki:

08.05.2023

Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 9 treści Regulaminu Konkursu (pytanie nr 19).

Załączniki:

28.04.2023

Komunikat ws. konkursu

Opublikowano istotny komunikat w sprawie konkursu.

Załączniki:

26.04.2023

Zmiana treści Regulaminu Konkursu nr 2

Opublikowano zmianę treści Regulaminu Konkursu nr 2

Załączniki:

26.04.2023

Sprostowanie nr 2 ogłoszenia o konkursie

Opublikowano sprostowanie nr 2 dotyczące zmiany treści Regulaminu Konkursu nr 2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik:

26.04.2023

Wyjaśnienia 7 i 8 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 7 i 8 treści Regulaminu Konkursu (pytania nr 13 - 18).

Załączniki:

26.04.2023

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkursu (pytanie nr 12).

Załączniki:

25.04.2023

Wyjaśnienia 4 i 5 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 4 i 5 treści Regulaminu Konkursu (pytania nr 8 - 11).

Załączniki:

20.04.2023

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkursu (pytanie nr 7).

Załączniki:

19.04.2023

Zmiana treści Regulaminu Konkursu nr 1

Opublikowano zmianę treści Regulaminu Konkursu nr 1 oraz, związaną z tym, zmianę treści załącznika 3C do Regulaminu

Załączniki:

19.04.2023

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkursu (pytania 1, 2 i 4).

Załączniki:

19.04.2023

Sprostowanie nr 1 ogłoszenia o konkursie

Opublikowano sprostowanie nr 1 dotyczące zmiany treści Regulaminu Konkursu nr 1 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki:

15.04.2023

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu Konkursu (pytania 3,5 i 6).
Odpowiedzi na pytania 1, 2 i 4 zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Załączniki:

27.03.2023

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki: