Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu.
 2. Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków.
 3. Rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego.
 4. Sposób eksponowania zabytkowych reliktów.
 5. Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
 6. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.
 7. Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu budynków.
 2. Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.
 3. Rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego.
 4. Sposób eksponowania zabytkowych reliktów.
 5. Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
 6. Atrakcyjność i adekwatność rozwiązań wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz części wspólnych Pałacu Bruhla.
 7. Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
 8. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.